1 Harfli Kelimeler

1 Harfli Kelimeler Nedir listesinde 4 adet Türkçe madde bulundu.

1 Harfli Kelimeler
Başlayan... A E O Ö
1 Harfli Kelime Anlamı
a Şaşma, hatırlama, sevinme, acıma, üzülme, kızma vb. duyguların anlatımına güç kazandıran söz.
e 1. ünlem (e:) Başına getirildiği cümledeki kavrama göre çeşitli tonlar alarak birtakım duygular
o Şaşma, beğenme vb. duyguları belirten bir seslenme sözü.
ö Tiksinme veya bıkma anlatan ses.