17 Harfli Kelimeler

17 Harfli Kelimeler Nedir listesinde 246 adet Türkçe madde bulundu.

17 Harfli Kelimeler
Başlayan... A B C Ç D E F G H İ K M N O Ö P R S Ş T U V Y
17 Harfli Kelime Anlamı
acımasızlaşabilme Acımasızlaşabilmek durumu.
açgözlüleşebilmek Açgözlü olma ihtimali bulunmak.
açıklaştırabilmek Daha açık bir duruma getirme ihtimali veya imkânı bulunmak.
ademimerkeziyetçi Yerinden yönetimci.
adlandırılabilmek Adlandırılma, ad verilme ihtimali bulunmak, isimlendirilebilmek.
ağaçlandırabilmek 1. -i Bir yeri fidanlar dikerek ağaçlı duruma getirme ihtimali bulunmak.
ağırlaştırabilmek 1. -i Ağırlaştırma ihtimali veya imkânı bulunmak.
ahmaklaştırabilme Ahmaklaştırabilmek işi.
akortsuzlaştırmak 1. -i Ses düzensizliği veya ayarsızlığı meydana getirmek.
alafrangalaştırma Alafrangalaştırmak işi.
alaturkalaştırmak Alaturkalaşmasını sağlamak.
alevlendirebilmek 1. -i Alevlendirme ihtimali veya imkânı bulunmak.
alınganlaşabilmek Alınganlaşma eğiliminde olmak veya alınganlaşma ihtimali bulunmak.
anayasallaştırmak Yürürlükte olan anayasaya uygun duruma getirmek.
anlamlandırabilme Anlamlandırabilmek işi.
anlamsızlaşabilme Anlamsızlaşabilmek işi.
anlamsızlaştırmak Anlamsız duruma getirmek.
antidemokratiklik Antidemokratik olma durumu.
antikapitalistlik Antikapitalist olma durumu.
antipatikleştirme Sevimsizleştirme.
askerîleştirilmek Askerîleştirme işine konu olmak.
Avrupalılaştırmak Avrupalılaşmasını sağlamak.
ayaklandırabilmek 1. -i Ayaklandırma ihtimali veya imkânı bulunmak.
aydınlatılabilmek Aydınlatılma ihtimali veya imkânı bulunmak.
ayrıntılandırılma Ayrıntılandırılmak işi, detaylandırılma.