2 Harfli İsimler

2 Harfli İsimler Nedir listesinde 19 adet Türkçe madde bulundu.

2 Harfli İsimler
Başlayan... A E İ O Ö S U Ü
2 Harfli İsim Cinsiyet Anlamı
Ad Erkek Çok eskiden Yemen taraflarında bulunan ve Hud peygamber tarafından imana getirilemediği için Allah
Ak Kız 1. Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz.
As Erkek 1. Mersin ağacı.
Ay Erkek ve Kız 1. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer.
Er Erkek 1. Erkek.
İl Erkek Yurt, ülke, devlet, halk.
Od Erkek Ateş.
Oy Erkek 1. Düşünce, görüş.
Ök Erkek Akıl, hatır, zekâ, zihin.
Öz Kız 1. Bir kimsenin benliği, manevi varlığı.
Su Kız ve Erkek Canlıların yaşamında önemli bir yeri olan, rengi, tadı, kokusu olmayan sıvı.
Erkek 1. Asker, ordu.
Erkek 1. Son, nihayet.
Ur Erkek 1. Kale hendeği.
Us Erkek 1. Akıl, zekâ.
Uz Erkek 1. İlyi, güzel.
Ün Erkek 1. Yüksek ses, ses.
Üs Erkek 1. Üst.
Üz Erkek 1. Yüz.