2 Harfli Kelimeler

2 Harfli Kelimeler Nedir listesinde 90 adet Türkçe madde bulundu.

2 Harfli Kelimeler
Başlayan... A B C D E F H I İ K L M N O Ö R S Ş T U Ü V Y
2 Harfli Kelime Anlamı
ab Su.
1. sıfat Yemek yemesi gereken, tok karşıtı.
ad 1. isim Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim,
af 1. isim Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama.
1. isim İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü.
ah 1. isim İlenme, beddua.
ak 1. isim Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı.
al 1. isim Kanın rengi, kızıl, kırmızı.
am Dişilik organı.
an Zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan parçası, lahza, dakika.
ar 100 m² değerinde yüzey ölçü birimi.
as Kakım.
Yemek.
at 1. isim Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan,
av 1. isim Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi,
ay Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz.
az 1. sıfat Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı.
be Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu.
bu 1. sıfat Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.
ce Türk alfabesinin üçüncü harfinin adı, okunuşu.
do 1. isim, müzik Gam (II) dizisinde `si` ile `re` arasındaki ses.
İki.
eh 1. ünlem `Olur, peki veya fena değil.
ek 1. isim Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
el 1. isim, anatomi Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü.