21 Harfli Kelimeler

21 Harfli Kelimeler Nedir listesinde 17 adet Türkçe madde bulundu.

21 Harfli Kelimeler
Başlayan... A B Ç D E G M
21 Harfli Kelime Anlamı
anlamsızlaştırabilmek 1. -i Anlamsızlaştırma ihtimali veya imkânı bulunmak.
bağımsızlaştırabilmek Bağımsızlaştırma ihtimali veya imkânı bulunmak.
bayındırlaştırabilmek Bayındırlaştırma ihtimali veya imkânı bulunmak.
belirginleştirebilmek Belirginleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak.
belirsizleştirebilmek Belirsizleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak.
biçimsizleştirebilmek Biçimsizleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak.
bilinçlendirilebilmek Bilinçlendirilme ihtimali veya imkânı bulunmak, şuurlandırılabilmek.
çağdaşlaştırılabilmek Çağdaşlaştırılma ihtimali veya imkânı bulunmak.
çirkinleştirilebilmek Çirkinleştirilme ihtimali veya imkânı bulunmak.
değersizleştirebilmek Değersizleştirme ihtimali bulunmak.
demokratikleştirilmek Demokratik olması sağlanmak.
dengesizleştirebilmek Dengesizleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak.
derecelendirilebilmek Derecelendirilme ihtimali veya imkânı bulunmak.
erkânıharbiyeiumumiye Genelkurmay.
evrenselleştirebilmek Evrenselleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak.
gerçekleştirilebilmek Gerçekleştirilme ihtimali veya imkânı bulunmak.
mükemmelleştirebilmek 1. -i Mükemmelleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak.