23 Harfli Kelimeler

23 Harfli Kelimeler Nedir listesinde 3 adet Türkçe madde bulundu.

23 Harfli Kelimeler
Başlayan... B D
23 Harfli Kelime Anlamı
belirginleştirilebilmek Belirginleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak.
belirsizleştirilebilmek Belirsizleştirilme ihtimali veya imkânı bulunmak.
demokratikleştirebilmek Demokratik hâle getirebilmek.