A ile Başlayan Birleşik Fiiller

A ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 259 adet Türkçe madde bulundu.

A ile Başlayan Birleşik Fiiller
A ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
abandone etmek 1. spor dövüşemeyecek duruma getirmek, sersemletmek.
abandone olmak 1. spor dövüşemeyecek duruma gelmek, sersemlemek.
abat etmek (veya eylemek) 1. bayındır duruma getirmek.
abat olmak 1. rahata kavuşmak, gönenmek.
abdesti bozulmak yeniden abdest alma gereği ortaya çıkmak.
ablalık etmek abla gibi yakın ve koruyucu davranışlarda bulunmak.
abluka etmek (veya ablukaya almak) kuşatmak.
ablukayı kaldırmak kuşatma uygulamasından vazgeçmek.
abone etmek bir şeyi belli bir süre için almasını sağlamak, sürdürümlemek.
abone olmak 1. bir şeyi belli bir süre için peşin para ile almayı önceden üstlenmek, sürdürümlenmek.
aborda etmek 1. gemi yanlamasına yanaşmak.
aborda olmak 1. gemi bordasını tamamen vererek başka bir gemiye, iskeleye veya rıhtıma yanaşmak.
absorbe etmek soğurmak.
absorbe olmak soğurulmak.
abullabutluk etmek kaba saba davranışlar içinde olmak.
acayip olmak yadırganacak bir duruma gelmek.
acele etmek 1. çabuk davranmak, ivmek.
acelesi olmak hızlı hareket etme durumunda olmak.
acemilik etmek deneyimli olmasına karşın acemice davranmak.
acil şifalar dilemek hastanın kısa sürede iyileşmesi dileğinde bulunmak.
aç bırakmak yiyecek vermeyerek karnını doyurmasına engel olmak.
açgözlülük etmek bir şeye karşı aşırı istek duymak, doyumsuzca davranmak, tamahkârlık etmek.
açığını aramak birinin yaptığı işte hile, yanlış veya usulsüzlük aramak.
açığını bulmak kasıtlı olarak yaptığı yanlışı veya hileyi yakalamak.
açık etmek sırrını açığa vurmak, ele vermek.