A ile Başlayan Kelimeler

A ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 4346 adet Türkçe madde bulundu.

A ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A ile Başlayan Kelime Anlamı
a Şaşma, hatırlama, sevinme, acıma, üzülme, kızma vb. duyguların anlatımına güç kazandıran söz.
ab Su.
aba 1. isim, halk ağzında Abla.
abacı 1. isim Aba yapan veya satan kimse.
abacılık Abacının yaptığı iş.
abadi Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.
abajur 1. isim Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan,
abajurcu Abajur yapan veya satan kimse.
abajurculuk Abajurcunun yaptığı iş.
abajurlu Abajuru olan.
abajursuz Abajuru olmayan.
abaküs 1. isim, matematik Sayı boncuğu.
abalı Aba giymiş olan.
Abana Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.
abanabilme Abanabilmek işi.
abanabilmek 1. -e Abanma ihtimali veya imkânı bulunmak.
abandırabilme Abandırabilmek işi.
abandırabilmek Abandırmaya gücü yetmek.
abandırıverme Abandırıvermek işi.
abandırıvermek Çabucak abanmasını sağlamak.
abandırma Abandırmak işi.
abandırmak 1. -e, -i Bir kimsenin bir yere veya bir kimseye yaslanmasını sağlamak.
abandone 1. isim, spor Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması.
abanış Abanma işi.
abanıverme Abanıvermek işi.