Ahir

ahir

kelime, (a:hir), köken Arapça āḫir

1. sıfat Son, sonraki.

2. zarf Sonra, en sonra, sonunda.

ahir ile ilgili birleşik kelimeler

ahir ömürde ahir vakit ahir zaman cemaziyelahir evvel ahir

Anlamı içinde "ahir" geçen sözcükler ve örnek cümleler

ayrılışmak: Birbirinden ayrılmak:       "Bunca zamanlar bilişip / Ahir dönüp ayrılışıp" - Yunus Emre

bilişmek: 1. nesnesiz, -le Birbirini tanımak, muarefesi olmak:       "Bunca zamanlar bilişip / Ahir dönüp ayrılışıp" - Yunus Emre 2. nesnesiz, -le, halk ağzında Öğrenmek.

ekmeğinden olmak: geçimini sağlayan işinden zorunlu olarak ayrılmak:       "Bu anormal gidiş bir yerden patlak verirse ahir ömründe ekmeğinden de olabilirdi." - Kerim Korcan

patlak vermek: gizli kalması istenen veya beklenmedik bir olay, ansızın ortaya çıkmak:       "Bu anormal gidiş bir yerden patlak verirse ahir ömründe ekmeğinden de olabilirdi." - Kerim Korcan

TDK Sözlük anlamı kaynak alınmıştır.