Anatomi

Anatomi Nedir listesinde 342 adet Türkçe madde bulundu.

Anatomi
Sözcük Anlamı
açan Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.
adale Kas.
aglütinin Serumda meydana gelen ve pıhtılaşmaya sebep olan antikor.
ağ tabaka Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılmasıyla oluşan, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm,
ağızlaşmak İki kan damarı birbiri içine açılmak.
ağsı Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan.
ahşa Bağır.
ak kan Lenf.
ak madde Demet durumundaki sinir liflerinden oluşan beynin iç, omuriliğin dış tabakası.
akciğer Göğüs kafesinin içinde yer alan, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı.
akciğer göbeği Akciğerin, iç yan yüzünün hemen arkasında bronş, sinir ve damarların girip çıktığı yer.
akciğer kesecikleri Akciğerde gaz alışverişinin gerçekleştiği yapılar.
akciğer lopçuğu Birçok akciğer keseciğinin birleşerek oluşturduğu parça.
akciğer peteği Akciğerlerde solunumda gaz alışverişini sağlayan, hava borucuklarının sonunu oluşturan kesecik.
akciğer zarı Göğüs boşluğunun içini ve bu boşluğun içinde bulunan akciğerin dışını kaplayan ince zar, plevra.
akson Sinir uyarmalarını sinir hücresinin gövdesinden diğer sinir hücrelerine taşıyan uzantı.
akyuvar Kan, lenf vb. vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit.
alt çene İnsan ve hayvanlarda yiyecekleri çiğnemeye yarayan, oynayabilen çene.
alt diş Alt çene üzerinde sıralanmış dişlerin her biri.
alyuvar Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit.
amniyon Döl kesesi.
ana atardamar Kalbin kasılması ile sol karıncığındaki kanı bütün vücuda taşıyan en büyük atardamar, aort.
ana toplardamar Oksijeni az olan kanı kalbin sağ kulakçığına boşaltan iki büyük toplardamardan her biri.
anatomi 1. isim, tıp İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini
anatomik Anatomi ile ilgili.