Arapça Kökenli Kelimeler

Arapça Kökenli Kelimeler Nedir listesinde 5915 adet Türkçe madde bulundu.

Arapça Kökenli Kelimeler
Arapça Kökenli Kelime Anlamı
Abbas Yola çıkacak veya ölümü yaklaşan kimse.
abdal 1. isim, eskimiş Gezgin derviş.
abdiâciz Kişinin alçak gönüllülük göstermek amacıyla kendisini tanımlamak için söylediği bir söz.
abdülleziz 1. isim, bitki bilimi Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir
abes 1. sıfat Gereksiz, yersiz, boş.
abide Anıt.
abidevi Anıtsal.
abraş 1. sıfat Alaca benekli.
abus 1. sıfat, eskimiş Somurtkan (kimse).
acaba 1. isim Şüphe, kuşku.
acar 1. sıfat Atılgan.
acayip 1. sıfat Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı.
acele 1. sıfat Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi.
aceleten Çabucak.
acem Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde.
acemaşiran Klasik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri.
acemi 1. sıfat Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen.
acep Acaba.
aceze Âcizler.
acibe Görülmemiş, alışılmamış, şaşılacak veya yadırganacak şey.
acil Hemen yapılması gereken, ivedi, ivedili, evgin, müstacel.
acilen Çabucak.
aciliyet İvedi olma durumu.
aciz 1. isim Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük.
acube 1. isim Tuhaf kimse.