Argo

Argo Nedir listesinde 365 adet Türkçe madde bulundu.

Argo
Sözcük Anlamı
abazanlaşmak Cinsel ilişkiden uzun süre uzak kalmış olmak.
abdestini vermek birini azarlamak.
ablacı Sevici.
ablacılık Sevicilik.
ablavut Bön, aptal, sersem (kimse).
abuklamak Saçmalamak.
abuklaşmak Saçmalaşmak.
abuklaştırmak Saçmalaştırmak.
abukluk Saçmalık.
afi Gösteriş, çalım, caka.
aftos Gönül eğlendiren kimse.
afyonunu patlatmak kendi keyfine dalmış olan birini öfkelendirmek.
ağaç olmak bir yerde ayakta durarak çokça beklemek.
ağzına etmek haddini bildirmek.
aklına tüküreyim yapılan bir işin veya söylenen sözün beğenilmediğini belirtmek için kullanılan bir söz.
alabanda vermek azarlamak, paylamak, haşlamak.
alabandayı yemek adamakıllı azarlanmak.
alarga gitmek uzak durmak.
alargadan seyretmek uzaktan bakmak.
alay geçmek alay etmek.
alaya almak alay etmek, eğlenmek.
alaya bozmak alay niteliği vermek.
alçaktan uçmak atılan palavra düzeyi az olmak.
alyon Çok zengin (kimse).
ambargo 1. isim Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak, engelleyim.