Aydan

Aydan

cinsiyet kız, köken Türkçe

Güzelliğini aydan almış, ay gibi parlak ve güzel.

Anlamı içinde "Aydan" geçen sözcükler ve örnek cümleler

aybeay: Aydan aya, her ay düzenli bir biçimde:       Borcunu aybeay ödemek.

aylık: 1. isim Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş:       "Ordu ve hükûmet aylıklarımızın bir kısmıyla altın alırdık." - Falih Rıfkı Atay 2. sıfat Bir ay içinde olan:       "Aylık ücretin ödenmesi de garip bir biçim almıştı." - Adalet Ağaoğlu 3. sıfat Bir ay süren, mahiye:       Aylık iş. 4. sıfat Ayda bir kez yapılan veya çıkan:       Aylık toplantı. Aylık rapor. Aylık dergi. 5. sıfat Belirli aydan beri var olan:       Üç aylık çocuk. 6. zarf Bir ay için.

bahçeli: Bahçesi olan:       "Birkaç aydan sonra hayatımız boyunca yaşadığımız en büyük bahçeli evden çıktık." - Ayla Kutlu

bir ben, bir de Allah bilir: `çok sıkıntı içindeyim` anlamında kullanılan bir söz:       "Üç aydan üç aya maaş alıyoruz. Üç ayın sonunu nasıl bulduğumuzu bir biz biliriz, bir de Allah bilir." - Mahmut Yesari

dölüt: Oğulcuğun gelişimini büyük ölçüde tamamladığı, bütün organ taslaklarının oluştuğu üçüncü aydan doğuma kadarki durumu, cenin, fetüs.

oyun oynamak: 1. birini aldatmak, kandırmak:       "Üç aydan beri bana mütemadiyen aynı oyunu oynuyorsunuz." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu 2. mecaz hile yapmak.

taş çatlasa: 1. bütün olanakların kullanılmış olmasına karşın:       "Bunlardan en iyisini taş çatlasa konakta iki aydan fazla tutamazdı." - Reşat Nuri Güntekin 2. ne olursa olsun. 3. en fazla:       "Taş çatlasa otuz yaşlarında görünen genç kadın yanındaki boş yere oturmuştu." - Osman Aysu

Aydınay: Aydan daha güzel ve parlak olan.

Ayışını: Aydan gelen ışın, ayın yaydığı ışın.

Aysere: Aydan daha güzel, daha parlak ve temiz.

TDK Sözlük anlamı kaynak alınmıştır.