B ile Başlayan Birleşik Fiiller

B ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 161 adet Türkçe madde bulundu.

B ile Başlayan Birleşik Fiiller
B ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
baba olmak erkek, çocuk sahibi olmak.
babalık etmek 1. baba gibi davranmak.
babasına rahmet okutmak biri, kötü bir kimseden daha kötü çıkmak.
bacak bacak üstüne atmak bir bacağını ötekinin üstüne koyarak oturmak.
badana etmek (veya vurmak) badanalamak, badana yapmak.
badi badi yürümek (veya gitmek veya koşmak) ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek, koşmak).
bağ budamak bağdaki üzüm kütüklerini budamak.
bağdaş kurmak sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturmak.
bağış yapmak yardım etmek.
bağışlamamak karşısındakinin yanlışından, kusurundan doğacak fırsatları kaçırmamak, acımadan değerlendirmek.
bağlantı kurmak 1. irtibat sağlamak.
bağlantı yapmak 1. ilişki kurmak.
bağlı olmak 1. tabi bulunmak.
bahane aramak bir işi yapmamak için sebep aramak.
bahane bulmak bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek.
bahane etmek herhangi bir şeyi sebep olarak ileri sürmek.
bahis konusu olmak söz konusu olmak.
bahis mevzusu olmak söz konusu olmak.
bahtiyar olmak mutlu olmak, sevinmek.
bahtsız olmak bahtı kötü, mutsuz, talihsiz olmak.
bakım yapmak araç ve gereçlerin düzenli çalışması için onarımını yapmak.
baki kalmak 1. sürekli, kalımlı olmak.
baklava açmak baklava yapmak için gerekli olan ince yufkaları hazırlamak.
bal sağmak kovandan bal ürünü almak.
balığa çıkmak balık avlamaya gitmek.