B ile Başlayan Birleşik Kelimeler

B ile Başlayan Birleşik Kelimeler Nedir listesinde 1571 adet Türkçe madde bulundu.

B ile Başlayan Birleşik Kelimeler
B ile Başlayan Birleşik Kelime Anlamı
baba adam Yaşlı, ağırbaşlı, iyi yürekli, olgun adam.
baba boyunduruğu Babaya demir halatı bağlamak veya demir halatın babadan çıkmasını önlemek amacıyla kullanılan
baba bucağı Baba ocağı.
baba diyarı Soyun, kökenin bulunduğu yer.
baba dostu 1. isim Çok eski, hayırlı aile dostu.
baba hindi İri ve iyi beslenmiş erkek hindi.
baba mirası Babadan kalan değerli mal veya dost.
baba nasihati Büyüklerin deneyimine dayanarak gençlere verdikleri öğüt.
baba ocağı Babadan, dededen kalma mülk veya bir kimsenin içinde doğup büyüdüğü, yaşadığı ev, toprak, yurt,
baba sanlı Babasının soyadını alan.
baba soylu Baba soyluluğa ilişkin olan, baba soyluluğa dayanan.
baba soyluluk Soyun, mirasın, sosyal statünün öncelikle veya sadece baba tarafından belirlendiği aile düzeni.
baba tarafı Ailenin baba yönünden akrabaları.
baba tatlısı Şambaba.
baba yadigârı Babadan kalan, baba döneminde yapılmış, babanın hatırasını taşıyan.
baba yarısı Amca.
baba yerli Baba yerliliğe ilişkin olan, baba yerliliğe dayanan.
baba yerlilik Yeni evli çiftin, erkeğin ailesinin yanında yaşamasına dayanan evlilik düzeni.
baba yurdu Baba ocağı.
babaanne Babanın annesi.
babacan Olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek).
babadan kalma Babanın miras olarak bıraktığı (mal, mülk, eşya).
babaevi Baba ocağı.
babayiğit 1. isim, mecaz Yürekli kimse.
babayiğitlik Babayiğit olma durumu, babayiğitçe davranış.