B ile Başlayan Kelimeler

B ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 4567 adet Türkçe madde bulundu.

B ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... BA BE BI BL BO BR BU
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
B ile Başlayan Kelime Anlamı
baba 1. isim Çocuğu olan erkek, peder.
babaannelik 1. isim Babaanne olma durumu.
babaca Baba gibi, babaya yakışır.
babacanca 1. sıfat Sevecen, cana yakın.
babacanlaşma Babacanlaşmak durumu.
babacanlaşmak Babacan duruma gelmek.
babacanlık Babacan olma durumu, cana yakınlık.
babacı Babacılık yanlısı olan, paternalist.
babacık Babalara sevgiyle yaklaşıldığını belirten bir söz.
babacıl Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan.
babacılık Devletin türlü sınıflar üzerinde babalık ederek bu sınıflar arasında denge kurmaya çalışması
babaç Erkek kümes hayvanlarının en iri ve yaşlı olanı.
babaçko Güçlü, gösterişli, iri yarı (kadın).
Babadağ Denizli iline bağlı ilçelerden biri.
Babaeski Kırklareli iline bağlı ilçelerden biri.
babafingo Yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanın üstünde bulunan en yüksek bölüm.
Babai Babailik tarikatından olan kimse.
Babailik XIII. yüzyılda Baba İshak'ın kurduğu tarikat.
babaköş Ayaksız olduğu için yılan sanılan, solucanla beslenen bir tür kertenkele (Anguis fragilis).
babalanabilme Babalanabilmek işi.
babalanabilmek 1. nesnesiz Babalanma ihtimali veya imkânı bulunmak.
babalanma Babalanmak işi.
babalanmak 1. nesnesiz Babaları tutmak, öfkelenmek.
babalı Babası olan.
babalık 1. isim Baba olma durumu.