C ile Başlayan Birleşik Fiiller

C ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 30 adet Türkçe madde bulundu.

C ile Başlayan Birleşik Fiiller
C ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
cadılık etmek huysuzluk etmek, cadı gibi davranmak.
cahillik etmek 1. bilgisizliğini göstermek.
canını sokakta bulmamak sağlığı değerli ve önemli olmak.
canlı cenazeye dönmek çok zayıflamak, bir deri bir kemik kalmak.
car etmek 1. nara atmak, haykırmak.
cariyelik etmek cariye gibi hizmet etmek.
casusluk etmek casus olarak çalışmak.
cazgırlık yapmak gereksiz yere bağırıp çağırarak üste çıkmaya çalışmak.
cefa etmek zulmetmek.
celseyi açmak oturumu açmak.
celseyi tatil etmek oturuma ara vermek.
cenk etmek savaşmak, mücadele etmek.
cepheden hücuma geçmek dolaşık yollara sapmadan doğrudan doğruya konuyu ele alarak birine karşı çıkmak veya mücadeleyi
cepten yemek bir ticarette kâra geçemeden para harcamak.
cereyan etmek geçmek, olmak, yapılmak.
cerh etmek 1. yaralamak.
cesaret etmek korkulması gereken bir işe korkmadan girişmek, göze almak.
cevap hakkı doğmak yanlış, haksız veya suçlayıcı bir ifade dolayısıyla karşı tarafın iddialara cevap verme durumu
cevap vermek 1. karşılık olarak bildirmek veya söylemek.
cevaz vermek hoş görmek, uygun bulmak.
ceza yazmak ceza kesmek.
cıyak cıyak etmek ince, acı ve yüksek sesle durmadan bağırmak.
cilve yapmak nazlanmak, kırıtmak.
cimrilik etmek 1. cimrice davranmak, pintileşmek.
cin cin bakmak 1. kurnazca bakmak.