Ç ile Başlayan Birleşik Fiiller

Ç ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 56 adet Türkçe madde bulundu.

Ç ile Başlayan Birleşik Fiiller
Ç ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
çabuk olmak çabuk davranmak, oyalanmamak.
çağrışım yapmak çağrıştırmak.
çak çak olmak çok yırtık, lime lime, parça parça olmak.
çakmak çakmak ateş etmek.
çalgı çalmak bir müzik aletini kullanmak.
çalışıp çabalamak çok gayret göstermek.
çamura bulamak kirletmek.
çaprazda sürmek çapraza alınan hasmı geriye doğru hızla sürmek.
çaput bağlamak bez bağlamak.
çarmıha germek haç biçimindeki darağacına çivilemek.
çat etmek çat` diye ses çıkarmak.
çatı aktarmak çatının kırık kiremitlerini sağlamlarıyla değiştirmek.
çatır çatır etmek çatır çatır ses çıkarmak.
çatır çatır sökmek bir şeyi zorlayarak yerinden söküp çıkarmak.
çatkı çatmak başına çatkı örtmek.
çay dökmek çay demleyip bardakta sunmak.
çekimser olmak kararsız kalmak.
çekingen davranmak ürkekçe davranışlarda bulunmak.
çelenk koymak bir kimseyi anmak için mezarına veya anıtına çelenk bırakmak.
çemişlik etmek kaba davranmak, görgüsüzlük etmek.
çentik açmak çentik oluşturmak.
çentik atmak çentiklemek.
çeper çekmek çitten duvar çevirmek.
çerez gibi gelmek bir iş çok kolay olmak.
çerez gibi yemek gereğinden çok ve hızlı yemek.