Ç ile Başlayan Birleşik Kelimeler

Ç ile Başlayan Birleşik Kelimeler Nedir listesinde 664 adet Türkçe madde bulundu.

Ç ile Başlayan Birleşik Kelimeler
Ç ile Başlayan Birleşik Kelime Anlamı
çaça balığı Hamsigillerden küçük bir balık (Clupea sprattus).
çadır ağırşağı Çadırın direk başlığı.
çadır bezi Pamuk veya ketenden dokunmuş kalın, sık bir bez türü.
çadır çanağı Çadır direğinin ucunda, çadır bezini tutmaya yarayan oyuk ağaç.
çadır çatı Orta noktadan başlayarak dört tarafa bakan yüzeyi bulunan ve kare piramit biçimindeki çatı.
çadır çiçeği Nilüfergillerden, Çin ve Amerika ırmaklarında yetişen, büyük yapraklı, pembe ve beyaz çiçekli bir
çadır devlet Göçebe boy ve aşiretlerden oluşan devlet.
çadır direği Çadırın düzgün ve gergin kurularak çökmemesini sağlayan orta direk.
çadır kent Olağanüstü durumlarda afet bölgelerinde kurulan çadırlardan oluşan geçici yerleşim yeri.
çadır tiyatrosu Oyunlarını ve diğer gösterilerini çok büyük bir çadır içinde halka sunan gezici tiyatro veya
çadırlı ordugâh Çadırlarda barındırılan askerî güç.
çadıruşağı Maydanozgillerden, öz suyu hekimlikte kullanılan bir bitki (Dorema ammoniacum).
çağ dışı 1. sıfat Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, çağdaş olmayan, köhne.
çağ dışılık Çağ dışı olma durumu.
çağıl çağıl Çağıldayarak.
çağla yeşili 1. isim Olmamış, ham olan yeşil meyvenin rengi.
çağrı belgesi Mahkeme tarafından dava edene, edilene veya tanıklara gönderilen belge, çağrı kâğıdı, celp, celp
çağrı cihazı Telefon sistemi ve ağı düzeninde belli bir numara verilerek taşıyanına kolayca ulaşılmasını veya
çağrı kâğıdı Çağrı belgesi.
çakal armudu Yabani armut, ahlat.
çakal eriği Çok ekşi, sert, iri çekirdekli bir tür erik, yaban eriği, dağ eriği (Prunus spinosa).
çakal yağmuru Güneş varken yağan yağmur.
çakalboğan Kırlarda rastlanan bir bitki.
çakaralmaz 1. isim Basit, ilkel çakmak.
çakıl çukul Karışık bir biçimde, ne dediği belli olmaksızın.