C ile Başlayan Deyimler

C ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 237 adet Türkçe madde bulundu.

C ile Başlayan Deyimler
C ile Başlayan Deyim Anlamı
caddeyi tutmak 1. herhangi bir sebeple bir yoldan geçişi engellemek, kapamak.
cadı gibi 1. saçı başı dağınık, tırnakları uzun ve pis (kadın).
cadı kazanı gibi kaynamak dedikodu, kargaşa çok olmak.
cafcafından geçilmemek her zaman ve her yerde gösteriş yapmak.
cahil kalmak bilgi edinememek, bilgisi olmamak.
caka satmak gösteriş yapmak, çalım satmak.
caka yapmak gösterişli davranmak, fiyakalı durumda olmak.
cakasından geçilmemek her zaman ve her yerde gösteriş yapmak.
cakasını bozmak çalımına engel olmak, böbürlenmesini boşa çıkarmak.
cam gibi 1. arkası görünen, saydam, şeffaf.
cama çıkmak pencereden görünmek.
camadan vurmak fazla rüzgâra karşı yelkeni kasmak.
camadanı fora etmek bağları koyuverip kısılmış yelkeni açmak.
camı çerçeveyi indirmek etrafı kırıp dökmek, her şeyi parçalayıp dağıtmak.
cami olmak toplamak, bir araya getirmek, bir arada bulundurmak.
cami yıkılmış ama mihrabı yerinde yaşlandığı hâlde güzelliği bozulmamış (kadın).
can alacak nokta (veya yer) bir şeyin en önemli yeri.
can alıp can vermek ölüm sıkıntısı ve acısı içinde bunalmak.
can atmak şiddetle arzu etmek, çok istemek.
can baş üstüne istenilen şeyin büyük bir memnunlukla yapılacağını anlatan bir söz.
can başına sıçramak çok korkmak.
can beslemek 1. kaygısızca yiyip içip rahatına bakmak.
can borcunu ödemek ölmek.
can bulmak dirilmek, canlanmak.
can cana, baş başa 1. bir tehlike anında herkesin kendi canının, kendi başının kaygısına düştüğünü anlatan bir söz.