Ç ile Başlayan Deyimler

Ç ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 241 adet Türkçe madde bulundu.

Ç ile Başlayan Deyimler
Ç ile Başlayan Deyim Anlamı
çaba göstermek bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak, gayret göstermek.
çaba harcamak bir işi yapabilmek için elinden geleni yapmak.
çağ açmak herhangi bir bakımdan öncekilerden farklı olan yeni bir evrensel gidişe yol açmak.
çağ atlamak büyük ilerleme sağlamak.
çağ dışı olmak (veya kalmak) 1. çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmak.
çağanoz gibi eğri büğrü (kimse).
çağı geçmek 1. eskimek.
çağı yakalamak çağın gerektirdiği gelişmişlik düzeyine ulaşmak.
çağın gerisinde kalmak gelişmelere ve yeni düşüncelere uyum sağlayamamak, ayak uyduramamak.
çağını aşmak düşünce, tutum ve davranışlarıyla bulunduğu çağdan daha ileride olmak.
çağlamadan çatlamak gerekli olgunluğa erişmeden olgun davranışlarda bulunmak, büyüklük taslamak.
çakı gibi 1. canlı ve atik.
çakı suyu kesiyor bıçak suyu kesiyor.
çakılı kalmak 1. yerini veya biçimini değiştirmeden durmak.
çakılıp kalmak bir yerde uzun süre hareketsiz kalmak.
çalı gibi sık ve sert (saç, sakal).
çalım atmak (veya yapmak) çalımlamak.
çalım satmak kurulup büyüklük taslamak.
çalım yemek futbolda çalım ile geçilmek.
çalımına gelmek (veya getirmek) uygun zaman veya durumu ele geçirmek.
çalımından geçilmemek çok kurumlu olmak, çok çalımlı olmak.
çalıp çırpmak hırsızlık yapmak.
çalmadan oynamak 1. çok keyifli ve sevinçli durumda bulunmak.
çalyaka etmek yakasına yapışıp sıkıca tutmak.
çam devirmek karşısındakine dokunacak veya kötü bir sonuç doğuracak söz söylemek.