C ile Başlayan İsimler

C ile Başlayan İsimler Nedir listesinde 256 adet Türkçe madde bulundu.

C ile Başlayan İsimler
Başlayan... CA CE CO CU
Harf Sayısı 3 4 5 6 7 8 9 10 11
C ile Başlayan İsim Cinsiyet Anlamı
Cabbar Erkek 1. Zorlayan, cebreden.
Cabgu Erkek 1. Efendi.
Cabir Erkek Zorlayan, cebreden.
Cabire Kız (Bakınız. Cabir).
Cabiye Kız 1. Hazine (Bakınız. Semahat).
Cafer Erkek 1. Küçük akarsu.
Cahide Kız Çok çalışan, çaba gösteren kimse.
Cahit Erkek Çok çalışan, çaba gösteren kimse.
Cahiz Erkek 1. Gözü pek, yürekli, cesur kimse.
Caiz Erkek 1. Geçer.
Caize Kız 1. Armağan, hediye.
Calib Erkek Çekici, celbedici, cazib.
Calibe Kız Kendine çeken, celbeden, çekici.
Calp Erkek Güçlü, kuvvetli, gayretli.
Cami Erkek 1. Derleyen, toplayan.
Can Kız ve Erkek 1. Ruh.
Cana Kız "Ey can, ey sevgili!" anlamında kullanılan bir ad.
Canal Kız ve Erkek "Gönül al, kendini sevdir, sevilen biri ol" anlamında kullanılan bir ad.
Canalp Erkek Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse.
Canaltay Erkek Özü, ruhu yüce olan kimse.
Canan Erkek ve Kız Sevgili, gönül verilen, âşık olunan.
Canane Kız Sevgili, gönül verilen, âşık olunan.
Canaş Kız Sevgili, dost, arkadaş.
Canat Erkek "Şiddetle iste" anlamında kullanılan bir ad.
Canay Kız ve Erkek Şirin, tatlı kimse.