Ç ile Başlayan Kelimeler

Ç ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 2413 adet Türkçe madde bulundu.

Ç ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... ÇA ÇE ÇI Çİ ÇO ÇÖ ÇU ÇÜ
Harf Sayısı 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ç ile Başlayan Kelime Anlamı
çaba Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht, efor.
çabalama Çabalamak işi.
çabalamak 1. -e Güç bir durumdan kurtulmaya uğraşmak.
çabalanma Çabalanmak işi.
çabalanmak Çabalama işi yapılmak.
çabalatma Çabalatmak işi.
çabalatmak Çaba göstermesini sağlamak.
çabalayabilme Çabalayabilmek işi.
çabalayabilmek 1. nesnesiz Çabalama ihtimali veya imkânı bulunmak.
çabalayadurma Çabalayadurmak işi.
çabalayadurmak Çabalamasını sürdürmek.
çabalayış Çabalama işi.
çabasız 1. sıfat Çaba göstermeyen, çabalamayan (kimse).
çabasızca Çabasız bir biçimde, çabasızcasına.
çabasızcasına Çabasızca.
çabasızlık Çabasız olma durumu.
çabucacık Çabucak.
çabucak 1. zarf Vakit geçirmeden, kısa sürede, aceleten, acilen, alelacele, anında, bir anda, bir çırpıda,
çabuk 1. sıfat Hızlı, müstacel, yavaş karşıtı: "Yüreği ağzında, atabildiği kadar çabuk adımlarla o
çabukça Çabucak.
çabuklaşabilme Çabuklaşabilmek işi.
çabuklaşabilmek Çabuklaşma ihtimali veya imkânı bulunmak.
çabuklaşma Çabuklaşmak işi, aceleleşme.
çabuklaşmak Çabukluk kazanmak, hızlanmak, aceleleşmek.
çabuklaştırabilme Çabuklaştırabilmek işi.