Coğrafya

Coğrafya Nedir listesinde 228 adet Türkçe madde bulundu.

Coğrafya
Sözcük Anlamı
abis Okyanusların güneş ışığının ulaşamadığı derin yerleri.
abuhava İklim.
acun Dünya.
açınsama Açınsamak işi, istikşaf.
açınsamak Bir yerin özelliklerini ortaya çıkarmak için araştırma ve inceleme yapmak, istikşaf etmek.
ada tepe Genellikle tropikal bölgelerde görülen ve çevresindeki alçak alanlar üzerinde dik yamaçlarla bir
akım ölçümü Bir akarsuda veya kanalda bir saniyede akan suyun hacmini ölçme.
akıntıölçer Bir akarsuyun veya kanalın akıntı hızını ve düzeyini ölçmeye yarayan alet.
akmaz Durgun su, gölet.
alçak yaylak Devamlı oturma bölgesinde, normal tahıl ziraatı yapılan alanların bitişiğinde olan, genellikle
alize Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen rüzgâr.
ana deniz Okyanus.
ana deniz bilimi Deniz bilimi.
ana kara Kıta.
ana yön Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri.
antarktik Güney Kutbu ile ilgili, Güney Kutbu yakınında olan.
antisiklon Yüksek basınçlı atmosfer kütlesi.
ara deniz Okyanuslardan dar ve az derin boğazlarla ayrılan, karaların arasına sokulmuş deniz.
ara yön Dört ana yönden ikisi arasında olan yönlerden her biri, asyön.
arktik Kuzey Kutbu'yla ilgili, Kuzey Kutbu yakınında olan.
art bölge İç bölge.
artık göl Önceden denizken kurumalar, çekilmeler yüzünden göl durumuna gelmiş yer.
arz dairesi Enlem dairesi.
arz derecesi Enlem.
astropikal Tropikal bölgelere yakın fakat daha yüksek bir enlemde olan.