D ile Başlayan Birleşik Kelimeler

D ile Başlayan Birleşik Kelimeler Nedir listesinde 1192 adet Türkçe madde bulundu.

D ile Başlayan Birleşik Kelimeler
D ile Başlayan Birleşik Kelime Anlamı
dağ adamı Kaba saba, görgüsüz kimse, dağdan inme.
dağ alası Eti kırmızı bir tür küçük alabalık (Salmo alpinus).
dağ anası Çok iri kadın, dağlar anası.
dağ armudu Ahlat (I).
dağ aslanı Puma.
dağ ayısı 1. isim, hayvan bilimi Dağlarda yaşayan yabani ve tehlikeli ayı cinsi.
dağ başı 1. isim Dağın zirvesi, doruğu.
dağ bayır Kır (II).
dağ bilimi Yeryüzü biçimlerini genellikle de dağların özelliklerini ve dış görünüşlerini inceleyen bilim,
dağ birliği Dağ şartlarına göre eğitilmiş askerî birlik.
dağ çamı Dağda yetişen bir tür çam.
dağ çayı Ada çayı.
dağ çayırı Dağlık bölgelerde derin ve rutubetli toprağa sahip alanlarda gelişen doğal çayır.
dağ çileği Dağda yetişen çilek, yaban çileği.
dağ dalak otu Yüksekliği 5-10 santimetre olan, yere yatık ve çiçekleri soluk sarı renkli bir tür dalak otu
dağ elması Yabani elma.
dağ eriği Çakal eriği.
dağ eteği Dağ yamacının alt bölümü.
dağ evi Şehirlerin kirli havasından uzaklaşmak, tabiat varlıklarından ve güzelliklerinden yararlanmak için
dağ gölü Dağlar arasındaki çukur alanlarda, akan suların birikimi ile oluşan göl.
dağ havası Yüksek yerlerdeki serin ve temiz hava.
dağ iklimi Sert, kuru ve soğuk havanın hâkim olduğu iklim türü.
dağ isketesi Fanta.
dağ ispinozu Sırtı kara benekli, karnı beyaz, erkeğinin gerdanı portakal renginde, ağaçlık yerlerde yaşayan
dağ kavağı Titrek kavak.