D ile Başlayan Kelimeler

D ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 3882 adet Türkçe madde bulundu.

D ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... DA DE DI DO DR DU
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
D ile Başlayan Kelime Anlamı
Dadacı Dadacılık akımına bağlı olan, Dadaist.
Dadacılık 1. isim Savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı başkaldırmadan doğan bir sanat akımı, Dadaizm.
Dadaist Dadacı.
Dadaizm Dadacılık.
dadanabilme Dadanabilmek işi.
dadanabilmek 1. -e Dadanma ihtimali veya imkânı bulunmak.
dadandırma Dadandırmak işi.
dadandırmak Dadanmasına yol açmak.
dadanış Dadanma işi.
dadanma Dadanmak işi.
dadanmak 1. -e Tadını aldığı, hoşlandığı bir şeyi sık sık istemek.
dadaş 1. isim Erkek kardeş.
dadaşlık Dadaş olma durumu.
Daday Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.
dadı Evlerde çocuğa bakan kimse, daye.
dadılı Dadısı olan.
dadılık Dadının yaptığı iş.
dağ Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana
dağar 1. isim Ağzı yayvan, dibi dar toprak kap.
dağarcık 1. isim Meşin torba.
dağcı Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist.
dağcıl Dağ şartlarına ve iklimine göre yetiştirilen (bitki).
dağcılık Dağa tırmanma sporu, alpinizm.
dağdağa Gürültü, patırtı, telaş, karmakarışık durum, sıkıntı.
dağdağalı Gürültülü patırtılı.