Didinmek

didinmek

kelime, nesne almayan fiil

Çok güçlük çekerek sürekli çalışmak:

      "Size de tiyatronuza da biraz yararlı olabilmek için didiniyorum, parçalanıyorum." - Tarık Buğra

İlgili kelime

didinme

Anlamı içinde "didinmek" geçen sözcükler ve örnek cümleler

didinme: Didinmek işi.

TDK Sözlük anlamı kaynak alınmıştır.