Dil Bilgisi

Dil Bilgisi Nedir listesinde 581 adet Türkçe madde bulundu.

Dil Bilgisi
Sözcük Anlamı
ablatif Çıkma durumu.
açık hece Ünlü ile biten hece.
açıklama cümlesi Ana cümlede anlatılmak istenen duygu ve düşünceyi daha iyi açıklamak ve pekiştirmek için
ad bilimi Dil biliminin adlar, özellikle kişi adları üzerinde duran ve onları köken bilgisi, tarihsel
ad cümlesi Yüklemi ad soyundan olan veya ek fiille kurulan cümle, isim cümlesi.
ad çekimi Adlara çekim eklerinin getirilmesi, isim çekimi.
ad durumu Başka bir kelime ile ilgi kurmak için adın yalın biçimde veya ek alarak girdiği durum, isim
ad gövdesi Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilen ve ad olarak kullanılan gövde, isim gövdesi.
ad kökü Bir adın eklerine bölünemeyen anlamlı en küçük parçası, isim kökü.
ad tabanı Ad kök ve gövdelerinin çekim eki almamış durumu, isim tabanı.
ad tamlaması İki veya daha çok ad soyundan kelime ile kurulmuş olan tamlama, isim tamlaması.
addan türeme ad Ad kökünden yapım ekleriyle türetilen ad gövdesi, isimden türeme isim. Ev-cil, göz-cü-lük vb.
addan türeme eylem Ad kökünden fiil yapım ekiyle yapılmış fiil gövdesi, isimden türeme fiil.
adıl Zamir.
ağız ünlüsü Boğumlanma yeri ağız olan ve ciğerlerden gelen havanın geniz yoluna kaymadan ağız boşluğundan
ağız ünsüzü Boğumlanma yeri ağız olan ve ciğerlerden gelen havanın geniz yoluna kaymadan ağız boşluğundan
ağızsıl ünlü Ağız ünlüsü.
ahenk kaidesi Ünlü uyumu.
aidiyet eki İlgi eki.
akıcı ünsüz Ciğerlerden gelen havanın, ağız boşluğundaki yarı kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan bol sesli
akraba diller Aynı ana dilden gelen diller.
akronim Kısma ad.
aktif fiil Etken.
akuzatif Belirtme durumu.
alfabe dışı Bir milletin alfabesinde bulunmayan.