Din Bilgisi

Din Bilgisi Nedir listesinde 266 adet Türkçe madde bulundu.

Din Bilgisi
Sözcük Anlamı
abdest Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp
Ahd-i Atik Tevrat.
Ahd-i Cedit İncil.
ahiret Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği
akide İnanç.
akşam namazı Akşam vakti kılınan namaz.
Allahutaala Yüce Tanrı, ulu Allah.
Amentü Arapça `inandım.
Anglikan İngiliz kilisesine bağlı olan kimse.
Anglikanizm İngiliz kilisesinin tuttuğu inanç yolu.
apukurya Et kesimi.
arş İslam inanışına göre göğün en yüksek katı.
Aryanizm IV. yüzyılda Arius adlı bir papazın kurduğu ve Hristiyan inanışının tersine olarak İsa'nın
asrısaadet Hz. Muhammed'in yaşadığı zaman, saadet asrı, devrisaadet.
aşir Bir dinî tören sırasında veya cemaatle namaz kılınıp dua edildikten sonra okunan Kur'an ayetleri.
aşure günü Aşurenin pişirildiği muharrem ayının onuncu günü.
avdetî İslam dinine dönen (genellikle Musevi).
ayet Kur'an surelerini oluşturan kısımlardan her biri.
ayinicem Cem ayini.
Azrail Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevlendirilen melek, alıcı, can alıcı.
Babi Babilik yanlısı.
Babilik XIX. yüzyılda, İran'da Ali Muhammed Bab'ın kurduğu dinî öğreti.
Bahailik XIX. yüzyılda Babilik'ten doğup İran'dan başka Avrupa ve Amerika'da da yayılmış olan bir din.
basübadelmevt Diriliş.
başkilise Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral.