E ile Başlayan Birleşik Fiiller

E ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 58 adet Türkçe madde bulundu.

E ile Başlayan Birleşik Fiiller
E ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
ebe olmak oyun içinde ebelik yapmak.
ecir sabır dilemek başsağlığı dilemek.
eda etmek 1. borcunu ödemek.
edememek 1. yapamamak, yapmadan duramamak.
efelik etmek kabadayılık etmek.
efil efil esmek yazın rüzgâr yavaş yavaş, serin serin esmek.
efil efil etmek rüzgârda dalgalanmak.
efkâr etmek efkârlanmak.
efsane olmak efsane gibi anlatılmak veya anılmak.
egzersiz yapmak 1. isim alıştırma yapmak.
ehemmiyet vermek önem vermek.
ehil olmak ustalaşmak, uzman olmak.
ehven kurtulmak ucuz kurtulmak.
ekmek öpmek ekmeği öperek yemin etmek.
ekol kurmak bir ekol oluşturmak.
ekonomik davranmak tutumlu davranmak.
eksik çıkmak tartı veya ölçü tam olmamak.
el (veya elini) uzatmak 1. birinden bir hakkı almaya kalkışmak.
el (veya elini) yakmak 1. ateşten yeni çıkmak, taze olmak.
el değmemek 1. kullanılmamak, dokunulmamak.
el frenini çekmek çalışması durdurulmuş bir motorlu aracın hareketini önlemek için el frenini uygun konuma getirmek.
el öpmek yaşlı veya saygı gösterilmesi gereken kimselerin sağ elinin üstünü önce dudağa, sonra alna
el pençe divan durmak saygı gösterilen kimse karşısında el kavuşturmuş bir biçimde.
elçilik etmek (veya yapmak) 1. elçilik görevinde bulunmak.
elense çekmek (veya etmek) 1. spor güreşte, kolunu hasmın boynuna getirip başparmağı gırtlağa, dört parmağı da enseye