E ile Başlayan Deyimler

E ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 444 adet Türkçe madde bulundu.

E ile Başlayan Deyimler
E ile Başlayan Deyim Anlamı
ebedî uykuya dalmak ölmek.
ebediyete intikal etmek ölmek.
ecel aman verirse ömür yeterse, ölmezsem.
eceli gelmek ölümü veya yok olması kaçınılmaz duruma gelmek.
eceline susamak ölmek istermiş gibi tehlikeli işlere girişmek.
eceliyle ölmek olağan sayılan herhangi bir biçimde ölmek.
ecinniler top oynuyor bomboş, kimse yok, ıssız ve sessiz.
edebini takınmak edepli davranmaya başlamak.
edebiyat yapmak bir konu üzerinde gereksiz yere süslü sözler söylemek.
edep etmek utanmak, sıkılmak.
edep yahu kötü davranışlarda bulunanlara `utan, edebini takın.
edeptir söylemesi affedersiniz, söylemesi ayıptır ama.
efendi gibi yaşamak sıkıntısız, varlık içinde yaşamak.
efendiden bir adam terbiyeli, kibar ve ağırbaşlı kimse.
efendime söyleyeyim 1. söz söylerken gerekli kelimeyi bulamayan bir kimsenin kullandığı bir söz.
efkâr basmak tasalanmak, kaygılanmak.
efkâr dağıtmak sıkıntıyı gidermek, üzüntüden uzaklaşmak.
efkârı dağılmak sıkıntı ve üzüntüden kurtulmak, rahatlamak, huzur bulmak.
eflake ser çekmek çok yüksek olmak.
efradını cami, ağyarını mâni ne eksik ne fazla, eksiği artığı olmayan.
eğilip bükülmek bir kimsenin karşısında sıkıntı, utanç vb. duygularını açığa vuracak hareketlerde bulunmak.
eğitim almak belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetişmek.
eğitim vermek belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirmek.
eğreti almak ödünç almak.
eğreti oturmak bir yerde çok kısa süre kalacakmış gibi oturmak.