Edebiyat

Edebiyat Nedir listesinde 176 adet Türkçe madde bulundu.

Edebiyat
Sözcük Anlamı
ad aktarması Mecazımürsel.
Âdemci Âdemcilik yanlısı olan.
Âdemcilik XX. yüzyılın başında simgeciliğe karşı bir tepki olarak Rusya'da ortaya çıkan bir edebiyat akımı.
akrostiş Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde
alegorik Alegori ile ilgili, yerinel.
alıntılamak Bir yazıya başka bir yazarın yazısından cümle veya cümleler almak, alıntı yapmak, aktarmak,
aliterasyon Şiir ve nesirde uyum sağlamak için söz başlarında ve ortalarında aynı ünsüzün veya aynı hecelerin
anjanbuman Dizenin son kelimesiyle sonraki dizeyi başlatma sanatı.
antoloji Seçki.
apokaliptik Anlaşılmaz, kapalı, karanlık (söz veya yazı).
apokrif Doğruluğuna güvenilmez söz veya yazı.
aruz Aruz vezni.
aruz ölçüsü Aruz vezni.
aruz vezni Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından
asonans Aynı aksanı veren ünlüyü ondan sonra veya önce gelen ünsüzü dikkate almadan her dizenin sonunda
ayaklı koşma Halk şiirinde müstezat tarzında söylenen deyiş.
ayaklı mâni Cinaslı ayaklarla söylenen bir mâni türü.
badeli âşık Düşünde bir pirin elinden aşk badesi içerek saz çalıp söyleyen halk şairi.
başkafiye Dize başlarında aynı kelime olmamak kaydıyla aynı sesleri veren kelimelerden oluşan uyak.
başkahraman Bir eserde başrolü oynayan kişi, başkişi.
başkişi Başkahraman.
bayatı Azeri ve Türkmen halk şiirinde mâni türü.
beğence Takriz.
benzeti Benzetme.
biçem Üslup.