Eğitim Bilimi

Eğitim Bilimi Nedir listesinde 54 adet Türkçe madde bulundu.

Eğitim Bilimi
Sözcük Anlamı
açık lise Liselerde uygulanan açık öğretim biçimi.
açık öğretim Dersleri radyo, televizyon vb. araçlarla yayımlanan veya posta ile ilgililere ulaştırılan eğitim.
aktif metot Öğrencilerin, kişisel çalışmalarını ve iş yapma yeteneklerini geliştirmeyi sağlayan bilimsel
ana bilim dalı Üniversitelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları.
ana mektebi Anaokulu.
ana sınıfı Genellikle beş yaşını bitirmiş çocukları ilköğretime hazırlayan sınıf.
anaokulu Öğrenim çağına henüz gelmemiş 2-6 yaş arasındaki çocukları okul düzenine hazırlayan eğitim
ara sınav Üniversitelerde yarıyıl içinde yapılan sınav, vize, vize sınavı.
ayırtman Sınavlarda, soruların hazırlanmasından notların verilmesine kadar bütün değerlendirme
bakalorya Üniversitelere girebilmek için lise öğreniminden sonra verilen olgunluk sınavı.
bütünleme sınavı Okullarda başarısız olan öğrenciler için yapılan ek sınav, bütünleme, ikmal imtihanı.
çeldirici Test sınavında, sorunun cevapları arasında doğruya en yakın görünen ancak yanlış olan şık.
ders programı Öğretim programı.
dikey geçiş İki yıllık yüksekokullardan mezun olanların, belirli koşulları yerine getirerek fakültelerde okuma
eğitimsel Eğitimle ilgili, eğitsel, terbiyevi, pedagojik.
ek ders Haftalık zorunlu ders yükünün dışında kalan ders.
eleme sınavı Herhangi bir eğitim kurumuna başvuran istekliler arasından belli düzeyde başarı gösterenleri
engel sınavı Yönetmeliklerde belirtilen özürleri nedeniyle herhangi bir sınava zamanında giremeyen öğrenciler
etkin okul Eğitim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında öğrencilere geniş
etkin öğretim Ele alınan bir sorunun çözümünde, geleneksel öğretim yöntemlerinden yararlanmak yerine, ilgili
formatör Belirli bir alanda özel bir eğitimden geçirilerek yetiştirilen öğretici.
görsel-işitsel çağrışım Görme ve işitme duyularına dayalı olarak oluşan çağrışım.
görsel-işitsel eğitim Basılı eğitim gereçlerinin yanında genellikle görme ve işitme duyularına yönelik gereçlerden
hazırlık sınıfı Öğrencilere, belli bir öğretim programını izlemek veya belli bir okulda okumak için gerekli temel
hizmet içi eğitim Çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen