Ekonomi

Ekonomi Nedir listesinde 239 adet Türkçe madde bulundu.

Ekonomi
Sözcük Anlamı
acil ihtiyaç kredisi Artı para.
açık bölge Serbest bölge.
açık pazar Her devletin malını serbestçe satabileceği, gümrük işlemleri yapılmayan şehir veya ülke.
açık piyasa Fiyatların tamamen arz ve talebe göre belirlendiği piyasa.
açıkçı Borsada fiyat dalgalanmalarından yararlanarak açıktan para kazanan kimse.
aile bütçesi Belirlenmiş bir süre için çalışanın hayat seviyesinde meydana gelen değişmeleri belirlemek
aksiyoner Hisse sahibi, hissedar.
aktüer İstatistiklere dayanarak sigorta primlerini, risklerini hesaplayan kimse.
aktüeryal Sigorta risklerine ve istatistiklere dayanan.
alacaklandırıcı Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını devralan finansal
alacaklandırmak Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını alacaklandırıcı
alışveriş sigortası Kredi kartı ile satın alınan eşyanın belirli bir sürede hasara uğraması veya çalınması durumunda
alivre Önceden satış.
altın yakalı Bilgiye sahip olan, bilgisini istediği gibi kullanabilen, çok aranan niteliklere sahip, genellikle
anamalcılık Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, sermayecilik, kapitalizm.
anapara İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü.
anlaşmalı iflas Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında
apel Anonim ortaklıklarda sermaye artırımı için yapılan ödeme çağrısı.
aracı banka Kredi kullanma işlemlerinde bir başka banka adına işlemleri yapan banka.
artı para Banka tarafından müşteri hesabı için öngörülen limitten belirli bir miktar daha fazlasını kullanma
artık değer İşçinin, iş gücünün karşılığı olarak ödenen değerin üzerinde ürettiği ve işverenin, karşılığını
artık emek İşçinin, ek süre içinde harcadığı ve sonucunda artık değer yarattığı, karşılığı ödenmeyen emek.
arz talep Üreticinin piyasaya mal çıkarması ve tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları, sunu ve istem.
arz talep dengesi Üretimin talebe uygun miktarda planlanması.
arz talep kanunu Piyasalarda sunu ve istem dengesini düzenli tutma sistemi.