F ile Başlayan Deyimler

F ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 227 adet Türkçe madde bulundu.

F ile Başlayan Deyimler
F ile Başlayan Deyim Anlamı
faaliyet göstermek 1. çalışmak.
faaliyete geçmek 1. çalışmaya başlamak, çalışır duruma geçmek, işlemeye başlamak.
faaliyette bulunmak çalışma içine girmek.
faaliyetten alıkoymak çalışması durdurulmak, çalışmadan alıkonulmak.
faça etmek serenleri başa veya geriye doğru çevirerek yelkenleri sarmak.
façası olmak havalı, gösterişli olmak.
façasını almak (veya al aşağı etmek) birini mahcup etmek, bozmak.
façuna etmek sürtünme veya hava olaylarından korumak amacıyla halatı ince iple sarmak.
faize yatırmak (veya vermek) parasını faizle çoğaltmak için bankaya para yatırmak.
faka basmak aldatılmak, tuzağa düşmek.
fakir düşmek yoksullaşmak.
fakir tavuğu tek tek yumurtlar destekçisi olmayan, dayanağı olmayan kimsenin işleri yavaş yürür.
fal açmak (veya bakmak) bakla, su, iskambil vb.ne bakarak gelecekte olacak şeyleri anlamaya çalışmak.
fal taşı gibi iri, büyük.
fala bakmak fal açmak.
falakaya çekmek (veya yatırmak veya vurmak veya yıkmak) falakaya bağlayarak dövmek.
falso çıkmak bozuk olmak.
falso vermek 1. bozulmaya yüz tutmak.
falso yapmak yanlış davranışta bulunmak.
faraş gibi (veya kadar) normalinden fazla açılan (ağız).
fare deliği bin altın herkesin kaçıp saklanacak bir yer aradığı durumlarda, saklanılacak bir yer bulmak çok güçtür ve o
fare düşse başı yarılır bir yerin boş ve yoksulluk içinde bulunduğunu anlatan bir söz.
fareler cirit atmak (veya oynamak) bir yerde hiç insan bulunmamak, o yer çok ıssız olmak.
fariğ olmak vazgeçmek, çekilmek, el çekmek.
fark atmak ileri gitmek, çok üstün gelmek.