F ile Başlayan Erkek İsimleri

F ile Başlayan Erkek İsimleri Nedir listesinde 122 adet Türkçe madde bulundu.

F ile Başlayan Erkek İsimleri
Harf Sayısı 3 4 5 6 7 8 9 10
F ile Başlayan Erkek İsmi Anlamı
Fadale 1. Faziletli.
Fadıl Bakınız. Fazıl
Fadl 1. İyilik.
Fahhar 1. Çok övünen, kendini çok metheden.
Fahim 1. Büyük, ulu.
Fahir 1. Şanlı, şerefli, onurlu.
Fahreddin Dinin övdüğü, diniyle övünen. Dinin seçkini. Fahreddin Razi (Rey 1149-Horat 1209). Müfessir,
Fahrettin Dinin övünç kaynağı.
Fahri 1. Onurla ilgili, onursal.
Faik Manevi yönden üstün olan, yüksek, yüce.
Faiz 1. Başarı kazanan.
Fakı Fakih'ten bozma kelime. Anadolu'da okuryazar ve bilgili imam, hoca gibi kimselere eskiden verilen
Fakih 1. Anlayışlı, zeki kimse.
Fakir 1. Yoksul.
Fakirullah Tanrı’nın büyüklüğü karşısında âciz olan kimse.
Falih 1. Başarılı ve mutlu kimse.
Fani 1. Ölümlü.
Farabi 1. Farap adlı ilden olan kimse.
Farik Ayıran, ayırıcı.
Faris 1. Atlı, süvari.
Faruk 1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli.
Faruki Hz. Ömer'in nesline yahut adaletine mensup.
Faryab 1. Dere ve ırmak suyu ile sulanan yer.
Fasih Güzel, düzgün ve açık konuşan, konuşma yeteneği olan kimse.
Fatih 1. Fetheden, zafer kazanan.