F ile Başlayan Kelimeler

F ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 1264 adet Türkçe madde bulundu.

F ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... FA FE FI FL FO FR FU
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
F ile Başlayan Kelime Anlamı
fa 1. isim, müzik Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasındaki ses.
faal 1. sıfat Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif.
faaliyet 1. isim Canlılık, hareket.
faallik Faal olma durumu.
fabl Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum
fabrika İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç vb. ile işlenerek tüketime hazır duruma
fabrikacı Fabrika sahibi veya fabrika işleten kimse, fabrikatör.
fabrikacılık Fabrikacının yaptığı iş, fabrikatörlük.
fabrikasyon Fabrikada yapılarak tüketime hazır duruma getirilen (madde).
fabrikatör Fabrikacı.
fabrikatörlük Fabrikacılık.
facia 1. isim Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet.
facialaşma Facialaşmak durumu.
facialaşmak Facia durumuna gelmek.
facialaştırma Facialaştırmak işi.
facialaştırmak Facia durumuna getirmek.
facialı Facia içeren, facia gibi karşılanan.
faça 1. isim, argo İskambil destesinin en altındaki kâğıt.
façalı Havalı, gösterişli.
façeta Elmasın yontulmuş yüzlerinden her biri.
façetalı Üzerinde façetaları bulunan.
façetasız Üzerinde façetaları bulunmayan.
façuna Halatın örselenecek yerine tel veya sicimle yapılan sargı.
façunalık Façuna yapmakta kullanılan tel veya sicim.
fagosit Yutar hücre.