Felsefe

Felsefe Nedir listesinde 515 adet Türkçe madde bulundu.

Felsefe
Sözcük Anlamı
abstraksiyon Soyutlama.
abstraksiyonist Soyutçu.
abstraksiyonizm Soyutçuluk.
abstre Soyut.
adcı Adcılık öğretisine bağlı (kimse), isimci.
adcılık Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak tümel
agnostisizm Bilinemezcilik.
ahlak dışıcı Töre dışıcı.
ahlak dışıcılık Töre dışıcılık.
ahlak yasası Ahlak işlerini belirleyen, uyulması ahlak açısından gerekli olan genel ve geçer kural.
ahlakçılık Ahlakı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törelcilik, aktörecilik, moralizm.
akıl dışıcı Us dışıcı.
akıl dışıcılık Us dışıcılık.
akılsal Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan, hakikati içine alan.
aktivizm Etkincilik.
aktöreci Ahlakçı.
aktörecilik Ahlakçılık.
aktüalist Edimselci.
algılanabilir Duyular yardımıyla varlığı anlaşılabilir olan.
alırlık Duygusal uyarımları alabilme yeteneği, idrak kabiliyeti.
amoralist Töre dışıcı.
amoralizm Töre dışıcılık.
ampirist Deneyci.
ampirizm Deneycilik.
animizm Canlıcılık.