Fizik

Fizik Nedir listesinde 514 adet Türkçe madde bulundu.

Fizik
Sözcük Anlamı
absorbe Soğurma.
açık devre Bir yalıtkanla üzerinden elektrik akımının sürekli olarak geçmesinin engellendiği devre.
açıklıkölçer Bir mikroskobun açıklığını ölçmeye yarayan alet.
açısal hız Hareket eden bir cismi duran bir noktaya birleştiren doğru parçasının birim zamanda taradığı açı.
açısal ivme Açısal hızın birim zamanda değişen niceliği.
açısal yol Hareket eden cismin birim zamanda gözlemciye göre aldığı yol.
adezyon kuvveti Yan yana duran veya sürtünen iki cismin molekülleri arasındaki çekiş kuvveti.
akı Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç
akıcılık ölçeği Bir sıvının belli sıcaklıktaki akıcılığını ölçmekte kullanılan alet.
akım azalışı Akım uygulanan noktadan başlayarak boru hattı boyunca boru potansiyelinin ve borudan geçen akımın
akımölçer Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan aygıt, amperölçer, ampermetre.
akımtoplar Akümülatör.
akışkan Akış özellikleri gözlenebilen (sıvı veya gaz), seyyal.
akışmaz Dış etkenlerin tesiriyle akışmazlığı değişmeyen, durağan.
akma sınırı Malzemenin belirli bir gerilme uygulanmasıyla sınırlı ve kalıcı deformasyona uğraması veya
akselerograf İvmeyazar.
akselerometre İvmeölçer.
aktif enerji Aktif gücün, zamanla çarpımından elde edilen ve kilovatsaat birimi ile gösterilen enerji.
aktif güç Elektrik akımı ile aynı fazda olan ve iş gören, kilovat birimi ile gösterilen güç.
aktinometre Radyasyon şiddetini ölçen araç.
akü Akümülatör.
akümülatör Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak
alan denetimi Bir elektrik motorunda alan akımının büyüklüğü değiştirilerek elde edilen denetim.
alan hızı Hareket eden bir cismi, duran bir noktaya birleştiren doğru parçasının birim zamanda taradığı alan.
alan koruması Bir elektrik motorunda alan uyarma sargısının aşırı ısınmasını önlemek amacıyla alan uyarmasını