G ile Başlayan Deyimler

G ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 664 adet Türkçe madde bulundu.

G ile Başlayan Deyimler
G ile Başlayan Deyim Anlamı
gadre uğramak haksız davranışlarla karşı karşıya gelmek.
gaf yapmak bilmeden yersiz bir davranışta bulunmak veya başkasını incitecek söz söylemek, pot kırmak, çam
gafil avlamak umulmadık, beklenmedik bir zamanda yakalamak, zor duruma düşürmek.
gafil avlanmak beklenmedik bir sırada yakalanmak, habersiz ve hazırlıksız bir anda bir olayla karşılaşmak, zor
gaflet basmak 1. dalgın, dikkatsiz bir durumda bulunmak.
gaflet uykusuna dalmak (veya yatmak) 1. dalgınlıktan ileri gelen uyuşukluk içinde olmak.
gaflet uykusundan uyandırmak bilgisizlikten, idraksizlikten kurtarmak.
gaflete düşmek gaflet içinde kalmak.
gagasından yakalamak bir kimseyi karşı koyamayacak duruma getirmek.
gaipten haber vermek kendisinde manevi güç olduğuna inanılan kimse, gelecekte neler olacağından veya bilinmeyen âlemden
galebe çalmak 1. yenmek.
galeyana gelmek coşmak, hiddetlenmek.
galeyana getirmek coşturmak.
galip gelmek yenmek(I), üstün gelmek.
galop yapmak at yarışında veya hazırlık çalışmasında iyi bir derece elde etmek.
gam çekmek tasalanmak, kaygılanmak, üzülmek.
gam yapmak gam biçiminde deneme ve alıştırmayı çalgı veya sesle uygulamak.
gam yememek tasa etmemek, kaygılanmamak, üzülmemek.
garanti altına almak güvence altına almak.
garanti etmek 1. bir şeyle ilgili olarak güvence vermek.
garanti vermek güvence altına almak.
garaz bağlamak birine karşı kin beslemek.
gardını almak 1. savunma durumuna geçmek.
gargaraya getirmek 1. gürültüye, karışıklığa boğarak bir sözün veya bir işin etkisini azaltmak, dağıtmak, dikkatten
garibine gitmek yadırgamak, şaşırmak.