G ile Başlayan Kelimeler

G ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 2342 adet Türkçe madde bulundu.

G ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... GA GE GI GL GN GO GR GU
Harf Sayısı 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
G ile Başlayan Kelime Anlamı
gabardin 1. isim Sık dokunmuş bir tür ince yünlü veya pamuklu kumaş.
gabari 1. isim Bazı eşyaya verilmesi gereken boyutları, yan görüşü çizmeye, hazırlamaya veya denetlemeye
gabavet Anlayışsızlık, kalın kafalılık, bönlük.
gabi Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı, bön.
gabilik Anlayışsızlık, ahmaklık, kalın kafalılık, bönlük.
gabin 1. isim, eskimiş Alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla
Gabonlu Gabon halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.
gabro Amfibol, piroksen, olivin vb. renkli minerallerden oluşan bir tür iri taneli kaya.
gabya Ana direklerin üzerine sürülen çubuklar ve ana direklerin üstlerinde bulunan serenler.
gabyacı Yelkenli gemilerde yelken, arma, seren ve bütün bunlara ait her tür işi yapan görevli, gabyar.
gabyar Gabyacı.
gacı 1. isim, argo Kadın, dost, sevgili, metres.
gacırdama Gacırdamak işi.
gacırdamak Gacır` diye kulak tırmalayıcı ve düzensiz ses çıkarmak.
gacırdatma Gacırdatmak işi.
gacırdatmak Gacırdamasına sebep olmak.
gacırtı Gacırdama sırasında çıkan sesin adı.
gacırtılı Gacırtısı olan.
gacırtısız Gacırtısı olmayan.
gaddar Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
gaddarca 1. sıfat Gaddara yakışır, gaddara uygun.
gaddarcasına Gaddarca.
gaddarlık Gaddar olma durumu, kıyıcılık.
gadir 1. isim, eskimiş Haksızlık etme, zarar verme.
gadirlik Kıygı, gadir.