Gök Bilimi

Gök Bilimi Nedir listesinde 231 adet Türkçe madde bulundu.

Gök Bilimi
Sözcük Anlamı
aberasyon Sapınç.
acun Dünya.
açısal çap Ay, Güneş vb. gök cisminin çapını gözlemciden gören açı.
açısal ivme Açısal hızın birim zamanda değişen niceliği.
açısal uzaklık İki cismi gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı.
akan yıldız Güneş sistemi içinde hareket ederken Dünya atmosferinin üst katmanlarına girip sürtünme sonucu
Akşam Yıldızı Çoban Yıldızı.
alt hava yuvarı Dünyamızı kuşatan atmosferin 10 kilometre kalınlığında olan alt katmanı.
alt kavuşum Dünya, gezegen Güneş dizilişinde gezegenin konumu.
Altıkardeş Kuzey Kutbu yönünde, Büyükayı'nın karşısında bulunan takımyıldız, Zatülkürsi.
ana saat Gözlemevinde bulunan, saatler içinde en doğru olan ve öbür saatlerin ayarlanmasında kullanılan
Arıkovanı Yengeç takımyıldızı yöresinde bir yıldız kümesi.
astrofizik Yıldız fiziği.
astrolojik Astroloji ile ilgili.
astronot Uzay adamı.
atmosfer basıncı Atmosferin etrafını sardığı nesnelere her yönden uyguladığı basınç.
atmosferik Atmosferle ilgili, cevvi.
Ay tutulması Güneş, Dünya, Ay dizilişinde ayın uygun koşullarda dünya gölgesine girmesi sonucu kararması, husuf.
ay yılı Ay'ın Dünya çevresinde on iki kez dolanmasıyla geçen 354 gün 8 saatlik süre, kamerî yıl.
ayakucu Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiği doğrultunun Dünya merkezine doğru olan yönü.
ayrıksı ay Ay'ın yörüngesindeki enberi noktasından art arda iki geçişi arasındaki süre.
ayrıksı yıl Yerin kendi yörüngesindeki günberi noktasından art arda iki geçişi arasındaki süre.
başucu Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiği doğrultunun gökyüzüne doğru olan yönü.
başucu noktası Yeryüzündeki bir gözlem noktasından geçen düşey doğrultusunun gökyüzünü deldiği iki noktadan,
başucu uzaklığı Gökyüzünde verilen bir nokta veya yıldızın başucu noktasından açısal uzaklığı.