H ile Başlayan Birleşik Fiiller

H ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 95 adet Türkçe madde bulundu.

H ile Başlayan Birleşik Fiiller
H ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
haber (veya haberi) patlatmak çok önemli bir haberi ilk kez açıklamak.
haberdar etmek haber vermek, bildirmek.
haberdar olmak bilgi edinmek, haber almak.
hacca gitmek 1. Müslümanlıkta, hac amacıyla Mekke'ye gitmek.
haceti olmak tuvalete gitmesi gerekmek.
hacı olmak hacca gidip haccın gereklerini yapmak.
haddi olmamak hakkı veya yetkisi olmamak.
hainlik etmek birine haince davranmak, kötülük etmek.
haiz olmak (bir şeyi) elinde bulundurmak, taşımak.
hâk ile yeksan olmak yapı, şehir vb. temelinden yıkılıp harap olmak, bütünüyle ortadan kalkmak.
hakaret etmek bir şeyi veya bir kimseyi aşağılık ve değersiz gösterecek biçimde davranmak.
hakikat olmak gerçek duruma gelmek, gerçekleşmek.
hâkim olmak 1. buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek.
haklı olmak davası, iddiası, davranışı, düşüncesi adalete uygun olmak.
haksızlık etmek adalete aykırı davranmak, gadretmek.
halas olmak kurtulmak.
haleldar olmak bozulmak, sarsılmak.
halk etmek yaratmak.
halüsinasyon görmek gerçekte olmayan birtakım olayları yaşadığını sanmak.
hamil olmak üzerinde bulundurmak, taşımak.
harap etmek harap duruma getirmek.
harap olmak harap duruma gelmek, haraplaşmak, perişan olmak.
harbi konuşmak dosdoğru, gerçeği gizlemeden konuşmak.
harcama yapmak harcamak.
harcıâlem olmak çok tanınmak, yaygın olarak bilinmek.