Halk Ağzında

Halk Ağzında Nedir listesinde 1162 adet Türkçe madde bulundu.

Halk Ağzında
Sözcük Anlamı
abacı kebeci (ara yerde) sen neci? seni ilgilendirmeyen işe niçin karışıyorsun?.
abe Seslenmek ve dikkati çekmek için özellikle Rumeli'de kullanılan bir söz.
abidik gubidik Abuk sabuk.
abu Şaşma ve korku bildiren bir söz.
abuzambak Garip sözler söyleyen, tuhaf hareketlerde bulunan (kimse).
acı sakız Çam sakızı.
acı su İçindeki minerallerin etkisiyle tadı sert olan kuyu veya pınar suyu.
acı yavşan Tüylü dalak otu.
acırga Yaban turpu.
adaklamak Küçük çocuk yürümeye başlamak.
adaklanmak Nişanlanmak.
adını bağışlamak kendi adını başka bir kimseye söylemek.
afur tafur Çalım.
aha İşte.
ahacık İşte.
ahırlamak Hayvan ahırda uzun süre kalıp hamlaşmak.
ahret kardeşi Kan bağı olmaksızın birbirlerini manevi olarak kardeş sayan kimselerden her biri.
ailecek Ailece.
ak yel Güneyden esen rüzgâr, lodos.
Ak Yıldız Çoban Yıldızı.
aka Ağabey.
akbakla Kuru fasulye.
akbasma Katarakt.
akıl doktoru Psikiyatr.
akındırık Reçine, çam sakızı, akma.