Hukuk

Hukuk Nedir listesinde 407 adet Türkçe madde bulundu.

Hukuk
Sözcük Anlamı
açık celse Açık duruşma.
açık duruşma Herkesin dinleyebileceği duruşma, açık celse.
açık maaşı Görevinden alınan birine yasaca tanınan belirli bir süre içinde ödenen aylık.
adalet mahkemesi Adliye mahkemesi.
adalet örgütü Adliye teşkilatı.
adi suçlu Basit suçları işleyen kimse.
adli Adaletle ilgili.
adli makam Adalet işlerinin görüldüğü ve sonuca bağlandığı yer, adli merci.
adli merci Adli makam.
adli polis Adliye içerisinde güvenliği sağlayıp cumhuriyet savcısına bağlı olarak çalışan kolluk gücü.
adli sicil Bir kimsenin mahkûmiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemi.
adli tabip Adli tıpta görevli doktor.
adli tatil Kanunda belirlenen durumların dışında, hiçbir adli işlemin yapılmadığı süre.
adli yıl Mahkemelerin bir yıl içindeki çalışma süresi.
adli zabıta Bir suç sonrası sanığı ve suç delillerini adli yetkililere sunan kolluk kuvveti.
adliye mahkemesi Anayasa Mahkemesi, genel mahkemeler, askerî, idari mahkemeler dışında kalan ve denetim mahkemesi
adliye teşkilatı Yargı organları ve bu organların birbirleriyle olan ilişkilerini, derecelerini, görev ve
ağır ceza Beş yıldan yukarı olan hapis cezaları.
ağır ceza mahkemesi İllerde ve bazı ilçelerde kurula, bir başkan ve iki üyeden oluşan, asliye ceza mahkemelerinin bir
ağır hapis cezası Yirmi yıl veya ömür boyu hapis cezası.
ağır kusur Kazalarda dikkatsizlikten ve özensizlikten dolayı işlenen büyük hata.
ağırlaştırıcı neden Ağırlaştırıcı sebep.
ağırlaştırıcı sebep Verilecek cezanın arttırılmasını gerektiren durum veya olay, ağırlaştırıcı neden.
aile hukuku Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı.
aile mahkemesi Her ilde ve merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi