İ ile Başlayan Birleşik Fiiller

İ ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 267 adet Türkçe madde bulundu.

İ ile Başlayan Birleşik Fiiller
İ ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
iade etmek 1. geri vermek, geri çevirmek.
iaşe etmek yedirip içirmek, beslemek.
ibadet etmek bir dinin buyruklarını yerine getirmek.
ibate etmek barındırmak.
iblağ etmek 1. ulaştırmak, eriştirmek.
iblisçilik etmek iblisçe davranmak.
ibnelik etmek kazık atmak, aldatmak.
ibra etmek aklamak.
ibraz etmek ortaya koymak, göstermek, meydana çıkarmak.
ibret olmak ders olmak.
ibzal etmek esirgemeden bol bol vermek, yapmak veya söylemek.
icabet etmek 1. çağrı üzerine gitmek, katılmak.
icap etmek gerekmek.
icapçı olmak icapçı olarak görevli olmak.
icbar etmek birine istemediği bir işi zorla yaptırmak, zorlamak, zorunda bırakmak.
icmal etmek özetlemek.
icra etmek 1. yapmak.
iç (veya içini) dökmek 1. derdini anlatmak, iç dünyasındaki duygu ve düşüncelerini bir bir anlatmak.
içeri (veya içeriye) atmak (veya almak veya tıkmak) hapsetmek.
içeriden evlenmek iç evlilik yapmak.
içini burkmak üzülmek.
içini sızlatmak üzülmesine sebep olmak.
içtima etmek toplanmak.
içtinap etmek sakınmak, çekinmek, kaçınmak.
idam etmek verilen ölüm cezası hükmünü yerine getirmek.