I ile Başlayan Birleşik Kelimeler

I ile Başlayan Birleşik Kelimeler Nedir listesinde 99 adet Türkçe madde bulundu.

I ile Başlayan Birleşik Kelimeler
I ile Başlayan Birleşik Kelime Anlamı
ıcığı cıcığı İçi dışı, hepsi.
ığıl ığıl Ağır ağır, yavaş yavaş.
ığrıp kayığı Beş çifte kürekli balıkçı kayığı.
ıkıl ıkıl 1. zarf, halk ağzında Boğulur gibi, sıkıntı ile soluyarak.
ıkına sıkına 1. zarf Büyük güç harcayarak, kendini zorlayarak, ıkına tıkına, ıklaya sıklaya.
ıkına tıkına Ikına sıkına.
ıklaya sıklaya Ikına sıkına.
ıklım tıklım Alabildiğinden de çok, ağzına kadar, çok kalabalık bir biçimde.
ılgım salgım Belli belirsiz bir biçimde.
ılgıt ılgıt Yavaş yavaş, hafif hafif (akmak, esmek).
ılım ılım Sıcak, içten.
ılıman kuşak Yıllık sıcaklık ortalamalarının 20 ºC'nin altında ve sıcaklık farklarının belirgin olduğu, dört
ıpıl ıpıl Pırıl pırıl.
ırakgörür Teleskop.
ıraksak mercek Üzerine düşen birbirine paralel ışınları yanlara doğru kırarak birbirinden uzaklaştıran mercek.
ırgatbaşı Irgatlardan sorumlu kimse.
ırk ayrımı Bireylerin, toplumsal kümelerin veya toplumların ırk özelliklerinden dolayı eşit olmayan işlemler
ırk bilimci Irk bilimi ile uğraşan kimse, budun bilimci, etnolog.
ırk bilimi İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını,
ırk bilimsel Irk bilimi ile ilgili, budun bilimsel, etnolojik.
ırk birliği Irk esasına dayalı birlik.
ırmak roman Bir olayın, geniş bir zaman diliminde geçtiği çağı, bir toplumun geniş bir görünümünü veren çok
ırz düşmanı Cinsel zevki için her türlü yasa ve töreyi çiğnemekten çekinmeyen kimse.
ırz ehli Namuslu, iffetli, temiz (kimse).
ırzı kırık Namussuz, rezil.