İ ile Başlayan Birleşik Kelimeler

İ ile Başlayan Birleşik Kelimeler Nedir listesinde 723 adet Türkçe madde bulundu.

İ ile Başlayan Birleşik Kelimeler
İ ile Başlayan Birleşik Kelime Anlamı
iadeiitibar Yitirilen saygınlığı yeniden elde etme.
iadeiziyaret Daha önce yapılan ziyarete ziyaretle karşılık verme.
iadeli taahhütlü Alıcıya imza karşılığı teslim edilen, teslim edilemediği durumlarda göndericiye geri gönderilen
iaşe ve ibate Yedirip içirme ve barındırma.
ibadethane Tapınak.
ibraname Aklama belgesi.
ibretiâlem Başkalarına örnek olan şey.
ibrişim kurdu İpek böceği.
icazetname 1. isim, eskimiş İzin belgesi, onay belgesi.
icra kuvveti Yürütme gücü.
icra vekili Bakan.
iç acısı Yürek acısı.
iç ağ Yerel ağ.
iç ağa Vezirlerin gözde uşağı.
iç asalak Konakçının içinde yaşayan asalak.
iç badem bakınız badem içi.
iç bakla bakınız bakla içi.
iç barış Ailede veya toplumda sağlanmış iç huzur.
iç başkalaşım Püskürük magmaların, soğurdukları kültelerin etkisi altında, birleşimlerinden oluşan başkalaşım.
iç bellek Bilgisayarın giriş çıkış kanalları kullanılmaksızın erişebildiği bellek.
iç borç Devletin veya çeşitli kuruluşların yurt içinde piyasaya sürdüğü tahvil, bono vb. ile aldığı borç.
iç borçlanma Devletin veya çeşitli kuruluşların yurt içinde piyasaya tahvil, bono vb. sürerek borç alma işi.
iç bölge Bir limanı ithalat ve ihracat etkinlikleri bakımından besleyen, ona çeşitli ulaşım yollarıyla
iç bulantısı Mide bulantısı.
iç burukluğu Kırgınlık.