I ile Başlayan Deyimler

I ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 27 adet Türkçe madde bulundu.

I ile Başlayan Deyimler
I ile Başlayan Deyim Anlamı
ıcığını cıcığını çıkarmak incelenmemiş, elden geçirilmemiş hiçbir yerini bırakmamak, en küçük ayrıntısına kadar incelemek,
ıcığını cıcığını sormak bir kimsenin soyunu sopunu, huyunu suyunu iyice öğrenmek için araştırmak.
ığrıp çekmek balık yakalamak için atılmış ığrıbı yukarı çıkarmak.
ığrıp çevirmek yalan dolanla bir şeyden yararlanmak.
ıkınıp sıkınmak bir iş yapabilmek için kendini çok zorlamak.
ırgat gibi çalışmak bir işte çok çalışmak.
ırgat pazarına döndürmek karışık ve dağınık bir duruma getirmek.
ırzına geçmek 1. zor kullanarak bir kimseyi cinsel zevkine alet etmek, tecavüz etmek.
ırzını bozmak ırzına geçmek.
ısıtıp ısıtıp önüne koymak daha önce geçmiş bir olayı, bir işi, ileri sürülmüş bir düşünceyi sık sık tekrarlamak.
ıska geçilmek gözden kaçırılmak, atlanmak, değeri ve önemi anlaşılmamak.
ıska geçmek 1. hedefe rast getirememek.
ıskartaya çıkarmak (veya ayırmak) değersiz bularak bir yana atmak, işe yaramadığı için ayırıp bir yana koymak.
ıslah etmek 1. iyi bir duruma getirmek, iyileştirmek, düzeltmek.
ıslık çalmak ıslık` sesi çıkarmak.
ıspazmoza tutulmak aşırı derecede titremeye başlamak.
ısrar etmek 1. bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek.
ısrarlı olmak düşüncesinde, kararında direnmek.
ıssız kalmak ıssızlaşmak, tenhalaşmak.
ıssızlık çökmek ıssız, tenha duruma gelmek, tenhalaşmak.
ıstakoz gibi çok kırmızı.
ıstılah paralamak ağdalı, hiç kimsenin anlamadığı bir biçimde konuşmak.
ışığı altında bir durum veya düşüncenin konuyu aydınlatmasından yararlanarak, onu göz önünde tutarak.
ışık almak güneş ışığından yararlanır durumda olmak.
ışık tutmak 1. bir yeri ışıkla aydınlatmak.