İ ile Başlayan Deyimler

İ ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 610 adet Türkçe madde bulundu.

İ ile Başlayan Deyimler
İ ile Başlayan Deyim Anlamı
ibaret olmak (veya kalmak) 1. -den oluşmak, meydana gelmek.
ibiş gibi yüz ve davranışları gülünç olan (kimse).
ibre birinden yana dönmek herhangi bir konuda birisi avantajlı duruma geçmek.
ibret almak ders almak.
icabına bakmak 1. gereğini yerine getirmek.
icara vermek kiraya vermek.
icat çıkarmak 1. hoş görülmeyen yeni bir huy, davranış göstermek.
icat etmek 1. ilk kez yeni bir şey yaratmak.
icazet almak 1. izin, onay almak.
icazet vermek izin, onay vermek.
icraata geçmek uygulamaya veya çalışmaya başlamak.
icraya vermek alacağın borçludan alınabilmesi için icraya başvurmak.
iç açmak gönle ferahlık vermek, gönlü ferahlatmak.
iç bağlamak iç tutmak.
iç çekmek üzüntüyle derinden soluk almak.
iç dökmek içini dökmek. 'Akşamları ikişer üçer kadeh içer, karşılıklı iç dökerdik.' -N. Cumalı.
iç etmek eline geçen bir şeyi sahibine bildirmeyerek kendine mal etmek.
iç geçirmek derin soluk alarak üzüntüsünü belli etmek.
iç gıcıklamak 1. istek uyandırmak.
iç güveyisi girmek karısının ailesinin evinde oturmak üzere evlenmek.
iç güveyisinden hâllice nasılsın` sorusuna `eh işte, fena değil.
iç içe girmek (veya geçmek) 1. karmakarışık olmak.
iç tutmak yemişin içi oluşmak.
içecek suyu olmak bir yere gitmesi kısmet olmak.
içeri girmek 1. bir iş veya alışverişte zarar etmek.